top of page
  • NYTE kỳ vọng xây dựng 1 nền tảng trung gian đáng tin cậy và an toàn, là nơi tất cả các KH và Talents có thể yên tâm tham gia và phát triển. Nên yếu tố tiện dụng và an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu.

  • Mọi thanh toán và giao dịch đều có giá trị. Các tính năng trên NYTE sẽ liên tục được cải thiện, vì vậy mọi người có thể yên tâm sử dụng NYTE.

  • KH và Talents sẽ cảm thấy tiện dụng và an toàn khi sử dụng dịch vụ của NYTE. NYTE luôn sẵn sàng hỗ trợ để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của NYTE.

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

bottom of page