top of page

1. Phương thức thanh toán

  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản một lần. Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản Công ty do NYTE cung cấp, những thanh toán chuyển khác, NYTE hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

2. Booking holding period

  • Sau khi khách hàng hoàn tất quá trình đặt booking trên website của NYTE, nhân viên NYTE sẽ liên hệ để xác nhận lại thông tin booking với khách hàng.

  • NYTE sẽ giữ booking cho khách hàng trong 24h tính từ thời điểm khách hàng đặt booking trên website của NYTE.

  • Sau 24h kể từ thời điểm khách hàng đặt booking, NYTE không nhận được thông tin về việc thanh toán của khách hàng, NYTE sẽ coi như khách hàng không cần dịch vụ của

  • NYTE cung cấp và booking sẽ bị hủy. Nếu khách hàng có nhu cầu sau đó xin vui lòng đặt booking lại từ đầu trên website.

3. Cancellation conditions

  • Khách hàng thông báo hủy booking trước 48h trước thời điểm diễn ra booking, khách hàng chịu lệ phí bằng 25% giá trị booking

  • Khách hàng thông báo hủy booking sau 48h đến trước 24h trước thời điểm diễn ra booking, khách hàng chịu lệ phí bằng 50% giá trị booking.

  • Khách hàng thông báo hủy booking sau 24h trước thời điểm diễn ra booking, khách hàng chịu lệ phí bằng 100% giá trị booking.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

bottom of page